Refugiats a Catalunya segons El Punt / Refugiados en Catalunya según El Punt

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

 

Catalán / Castellano.

 

Srs. de El Punt,

 

El-Punt.jpg

El passat 3 de juliol la periodista de el Punt, Silvia Gruart, iniciava en aquest diari una sèrie sobre els refugiats a Catalunya (1), indicant en el seu article que: "les pàgines d'aquest diari pretén mostrar què ha empès aquestes persones a fugir".
En llegir aquestes línies, em va venir a la ment les persones que es juguen la vida al mar per arribar, en una miserable "patera", a la nostra societat del benestar, fugint de la fam i/o l’horror d’una guerra. O aquells joves que s’introduïen en els eixos dels camions per entrar al nostre país. O també, joves de països de l’est, que vénen enganyades a la recerca d’un treball i que són sotmeses a la prostitució, mitjançant l’extorsió i amenaces d’assassinat als seus familiars i, que malauradament, el servei de prostitució que realitzen són publicats en El Punt pels seus extorsionadors, com si fossin negocis legals al servei de la nostra població.


Doncs bé, en el primer lliurament d’aquesta sèrie, la periodista incompleix l’exposat en el seu article inicial, presentant a un senyor que ni ha fugit del seu país, que ha arribat en avió amb tota la seva família (deu persones i tot pagat) amb un aspecte saludable innegable i, a més, ha rebut habitatge, menjar i targeta de treball.(2)


En aquest article ens presenta a un ex-pres cubà, publicant l’exposat per aquest senyor i censurant dades sobre algunes veritats que canviarien el significat de la seva exposició. Per exemple, en la publicació s’indica que aquest senyor va ser empresonat per denunciar un motí en una presó cubana, quan realment aquest senyor, el seu delicte va ser la recepció provada de fons del govern dels EUA i el treball al seu servei (3).


El govern de George W. Bush va pujar l'assignació a tot tipus de "dissidents" i "periodistes independents" a Cuba de 3,5 milions de dòlars el 2000 a 45 milions en el 2008 (4). I l'actual govern d'Obama va aprovar 20 milions de dòlars l’any fiscal 2008-2009 (5). El delicte de col·laboracionisme amb una potència estrangera està tipificat en el codi penal de gairebé tots els països del món. En el cas d’un país del Tercer Món com Cuba, el càstig als que reben diners de la superpotència que sotmet a l’illa a un bloqueig rebutjat per la Comunitat Internacional, està encara més justificat (6). 

En la redacció, la periodista Gruart indica que aquest senyor enviava els articles a Ràdio Martí, a Miami. El que aquesta periodista no explica és que aquesta "emissora amb seu als Estats Units" pertany al govern i va ser creada per Ronald Reagan el 1985 per a la guerra de propaganda contra Cuba (7). Fins 2008, el govern dels EUA havia destinat més de 600 milions de dòlars a Ràdio i Televisió Martí, que emeten cap a Cuba, violant totes les convencions internacionals sobre telecomunicacions, des d’un avió militar EC-130 pertanyent a la Unitat de Guerra Psicològica de les Forces Armades nord-americanes (8).


I finalment, qui dóna el cop de gràcia informativa que despulla definitivament a aquest "ex-pres cubà de consciència" era, curiosament, la portaveu de les anomenades "Damas de blanco" a Cuba, Laura Pollán que, fa uns dies, tirava per terra la versió de la periodista de El Punt, que aquestes persones han sortit de Cuba obligatòriament, en un suposat "desterrament forçat". "El pres que digui que el van obligar (a emigrar), està mentint, perquè la prova està en els 13 que són aquí (que s’han quedat) a Cuba", assegurava a la premsa Laura Pollán (9).

 

En definitiva, comprovo de nou que, aquest diari comarcal, intenta donar-nos lliçons d’humanisme i de defensa dels drets humans a través de personatges preparats pels governs del primer món per manipular-nos en aquest sentit. A la Sra Sílvia Gruart, si vol fer articles amb veritables refugiats, investigui i analitzi la situació de palestins, hondurenys, colombians i altres països més, que estan refugiats al nostre país, a causa dels seriosos problemes amenaçadors de vida per a ells, per enfrontar-se a governs neoliberals que són els causants dels mals d’aquest món. Però, segurament, ho haurà de fer en un altre mitjà.
  
Pere Camps
Un lector emprenyat
  
________________________________________________________________________
  

  

Sres. de El Punt,

 

El pasado 3 de julio la periodista de El Punt, Silvia Gruart, iniciaba en ese diario una serie sobre los refugiados en Catalunya (1), indicando en su artículo que: "las páginas de este diario pretende mostrar que ha empujado a estas persona a huir".

 

Al leer esas líneas, se me vino a mi mente las personas que se juegan la vida en el mar para llegar, en una miserable patera, a nuestra sociedad del bienestar, huyendo del hambre y/o del horror de una guerra. O aquellos jóvenes que se introducían en los ejes de los camiones para entrar en nuestro país. O también, esas jóvenes de países del Este, que vienen engañadas en busca de un trabajo y que son sometidas a la prostitución, mediante la extorsión y amenazas de asesinato a sus familiares y, que desgraciadamente, el servicio de prostitución que realizan son publicados en El Punt por sus extorsionadores, como si fueran negocios legales al servicio de nuestra población.

 

Pues bien, en la primera entrega de esta serie, la periodista incumple lo expuesto en su artículo inicial, presentándonos a un señor que ni ha huido de su país, ni ha dejado su familia, que ha llegado en avión con toda su familia (diez personas) con un aspecto saludable innegable y,  además, ha recibido vivienda, comida y tarjeta de trabajo(2).

 

En este artículo nos presenta a un ex-preso cubano, publicando lo expuesto por este señor y censurando datos sobre algunas verdades que cambiarían el significado de su exposición. Por ejemplo, en la publicación se indica que este señor fue encarcelado por denunciar un motín en una prisión cubana, cuando realmente este señor, su delito fue la recepción probada de fondos del gobierno de EEUU y el trabajo a su servicio(3).

 

El gobierno de George W. Bush subió la asignación a todo tipo de “disidentes” y “periodistas independientes” en Cuba de 3,5 millones de dólares en 2000 a 45 millones en el 2008 (4). Y el actual gobierno de Obama aprobó 20 millones de dólares en el año fiscal 2008-2009 (5). El delito de colaboracionismo con una potencia extranjera está tipificado en el código penal de casi todos los países del mundo. En el caso de un país del Tercer Mundo como Cuba, el castigo a quienes reciben dinero de la superpotencia que somete a la Isla a un bloqueo rechazado por la Comunidad Internacional, está aún más justificado (6).

 

En la redacción, la periodista Gruart indica que este señor enviaba los artículos a Radio Martí, en Miami. Lo que esta periodista no explica es que esta “emisora con sede en Estados Unidos” pertenece al gobierno y fue creada por Ronald Reagan en 1985 para la guerra de propaganda contra Cuba (7). Hasta 2008, el gobierno de EEUU había destinado más de 600 millones de dólares a Radio y Televisión Martí, que emiten hacia Cuba, violando todas las convenciones internacionales sobre telecomunicaciones, desde un avión militar EC-130 perteneciente a la Unidad de Guerra Psicológica de las Fuerzas Armadas norteamericanas (8).

 

Y finalmente, quien da la puntilla informativa que desnuda definitivamente a este “expreso cubanos de conciencia” era, curiosamente, la portavoz de las llamadas “Damas de blanco” en Cuba, Laura Pollán que, hace unos días, echaba por tierra la versión de la periodista de El Punt, de que estas personas han salido de Cuba obligatoriamente, en un supuesto “destierro forzado”. “El preso que diga que lo obligaron (a emigrar), está mintiendo, porque la prueba está en los 13 que están aquí (que se han quedado) en Cuba", aseguraba a la prensa Laura Pollán (9).

 

En definitiva, compruebo de nuevo que, este diario comarcal, intenta darnos lecciones de humanismo y de defensa de los derechos humanos a través de personajes preparados por los gobiernos del primer mundo para manipularnos en ese sentido. A la Sra. Silvia Gruart, si quiere realizar artículos con verdaderos refugiados, investigue y analice la situación de palestinos, hondureños, colombianos y otros países más, que están refugiados en nuestro país, debido a los serios problemas amenazantes de vida para ellos, por enfrentarse a gobiernos neoliberales que son los causantes de los males de este mundo. Pero, seguramente, deberá hacerlo en otro medio.

 

Pere Camps

Un lector cabreado

 

(1) http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/430608-fugir-sense-mirar-mai-mes-enrere.html

(2) http://www.elpunt.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/433125-de-la-celmla-a-lexili.html

(3) http://www.lajiribilla.cu/2003/n101_04/101_14.html

(4) http://www.cubadebate.cu/noticias/2010/04/07/salim-lamrani-hasta-1991-crear-disidencia-en-cuba-era-secreto/

(5) http://cambiosencuba.blogspot.com/2010/06/los-disidentes-fabricados-por-estados.html

(6) http://www.cubadebate.cu/opinion/2009/10/28/votacion-record-187-paises-contra-el-bloqueo/

(7) http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_y_Televisi%C3%B3n_Mart%C3%AD

(8) http://www.cubasocialista.cu/texto/000989834radio.html

(9) http://www.elmundo.es/america/2011/06/20/cuba/1308583023.html

Comentar este post